Hướng dẫn sử dụng Internet Explorer trên Windows 10

Bước 1:
Cài đặt Internet Explorer (nếu máy đã có sẵn thì bỏ qua bước này)

Bước 2:
Vào Control Panel -> Programs -> Programs and Features -> Turn Windows features on or off chọn tích Internet Explorer 11 và nhấn OK để cài đặt

Internet Explorer

Bước 3:
Sau khi đã cài đặt xong vào Control Panel -> Network and Internet -> Internet Options để mở hộp thoại Internet Properties

Internet Explorer

Bước 4:
Ở hộp thoại Internet Properties chọn tab Advanced bỏ tích dòng Enable third-party browser extension* rồi nhấn OK

Internet Explorer

Mở trình duyệt Internet Explorer lên -> Xong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *