Xử lý lỗi “Không tìm thấy máy chủ kết nối SQL” trên phần mềm MISA

Máy con không tìm thấy “máy chủ SQL” trong “phần mềm MISA”.

Nguyên nhân: Window Firewall chặn ứng dụng SQL không cho truy cập.

Cách xử lý: Add ứng dụng SQL Server Browser + SQL Server vào Window Firewall

1. Vào Windows Defender Firewall -> Chọn Allow an app or feature….. -> Allow another app… -> Browse tới đường dẫn file chạy sql -> XONG

2. Cách lấy đường dẫn file chạy SQL

Vào SQL Server 2014 Configrutation Manager -> Click phải vào SQL Server Browser ->  chọn Properties -> Service -> Binary Path (đường dẫn……….)

Tương tự cho SQL Server.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *