Điều khiển bằng giọng nói hoạt động như thế nào?

Điều khiển bằng giọng nói hoạt động như thế nào?

Điều khiển giọng nói là công nghệ đã được Lumi phát triển. Khác với công nghệ giọng nói của Alexa hay Google, trợ lý ảo Lumi học câu lệnh tiếng Việt nên chủ nhà có thể ra lệnh bằng tiếng Việt rất dễ dàng.