Tôi có thể điều khiển các thiết bị bên ngoài như: cổng cửa, vòi tưới cây, motor hồ bơi được không?

Tôi có thể điều khiển các thiết bị bên ngoài như: cổng cửa, vòi tưới cây, motor hồ bơi được không?

Các thiết bị như cổng cửa, vòi tưới, hệ thống phun sục hồ bơi được hoạt động bởi các motor điện. Những motor này có thể được điều khiển đóng ngắt bởi hệ thống của Lumi