Add cam IP HIKvision vào đầu ghi Dahua

B1. Tắt đăng nhập “bất hợp pháp” trên cam IP HIKvision

Configuration -> System -> Security Service -> “BỎ CHECK” mục Enable Illegal Login Lock

B2. Tạo tài khoản Onvif trên cam IP HIKvision

  • Network -> Advanced Setting -> Intergration Protocol -> “CHECK” 2 mục Enable Hikvision-CGI và Enable Open Network Video Interface

      “Trong phần User List” 

  • Add -> điền thông tin tài khoản (tài khoản này dùng để điền vào bên đầu ghi Dahua)

add cam ip hikvision vao dau ghi dahua

B3. Đăng nhập đầu ghi Dahua

  • Quản lý -> Camera -> Loại Kênh -> Enable kênh IP lên
  • Thêm camera -> Thêm Thủ công -> Chọn Kiểu kết nối Onvif -> Điền IP camera HIKvision -> Tài khoản là tài khoản Onvif mới tạo bên cam HIKvision
  • Save -> Xong

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *