Cách sửa lỗi 0x0000011b khi in qua mạng trên Windows 10

Để khắc phục lỗi in qua mạng 0x0000011b bạn cần làm như sau:

Cách 1:

  • Windows + R -> regedit -> mở Registry Editor.
  • Tìm đến khóa:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print
  • Tạo một giá trị DWORD-32 bit mới có tên RpcAuthnLevelPrivacyEnabled và đặt giá trị của nó là 0

Tắt máy tính, máy in khởi động lại.

Cách 2:

  • Windows + R -> control userpasswords2 -> Advanced -> Manage Password -> Windows Credentials  -> Add a windows credential
  • Điền thông tin của máy kết nối trực tiếp máy in (tên máy tính, user, pass)
  • Vào Control Panel -> Devices and Printer -> Add a printer -> The printer that  I want isn’t listed -> Add a local printer or network printer with manual settings -> Create a new port -> Loacal port -> Next -> Enter a port name (\\computer install printer sharing\name printe) -> Next -> Install driver

Cách 3:

  • Xóa bản update

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *