Cách vào Menu Boot trên laptop Lenovo Thinkpad

Bước 1: Nhấn nút khởi động máy, chờ cho ra dòng chữ “To interrup normal startup, Enter”

Bước 2: Ngay lúc này ta nhấn liên tục F12 để vào Menu Boot, hoặc nhấn F2 để vào Bios

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *