Cài đặt ghi hình có tiếng (audio) cho camera HIKvision

TRÊN CAMERA

Bước 1: Đăng nhập vào camera

Bước 2: Vào Configuration -> Video/Audio -> Video -> Trong mục Video Type chọn Video&Audio

audio

Bước 3: Vào mục Audio -> Kiểm tra thêm nếu có lọc tiếng ồn thì bật lên

audio

 

TRÊN ĐẦU GHI

Bước 1: Đăng nhập vào đầu ghi

Bước 2: Vào Lịch trình -> Nâng cao

audio

Bước 3: Chọn Ghi âm thanh

Bước 4: Trong mục Loại luồng dữ liệu -> Dòng chính / dòng phụ (tùy nhu cầu)

audio

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *