Check pin laptop bằng câu lệnh cmd

Bước 1. Nhấn Window + R

Bước 2. Gõ lệnh: powercfg /batteryreport    -> Enter

Bước 3. Theo đường dẫn file xuất ra mở lên xem thông số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *