Đọc định dạng lưu trữ camera DAV từ NAS

Mục đích sử dụng: khi bạn lưu camera trên NAS thì file lưu dưới định dạng DAV. Dĩ nhiên là đuôi này máy tính không đọc được.

Đó là lý do phần mềm này sẽ giúp bạn làm điều đó, các bạn không cần chuyển đổi sang MP4 hay AVI mà có thể xem trực tiếp luôn.

Link Google Driver: General_Player_Eng_IS

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *