Enable HIK-Connect trên camera HIKvision

Bước 1: Đăng nhập vào camera

Bước 2: Vào Configuration -> Basic Setting -> TCP/IP -> Đặt DNS server (8.8.8.8 / 8.8.4.4) -> Save

enable hik-connect

Bước 3: Vào Advanced Setting -> Platform Access -> Check Enable -> Save

enable hik-connect

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *