Hướng dẫn kiểm tra gói cước cáp quang của bạn là IP tĩnh hay IP động?

Trên Windows, bạn vào Command Prompt  bằng cách :

  1. Click chọn Start.
  2. Tại Search, bạn nhập cmd vào rồi nhấn Enter, bạn sẽ vào thẳng Command Prompt
  3. Trên cửa sổ Command Prompt, nhập câu lệnh dưới đây vào rồi nhấn Enter:   ipconfig /all
  4. Lúc này trên cửa sổ Command Prompt, bạn tìm mục DHCP Enabled và nhìn giá trị sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • DHCP Enabled ………………….: Yes ——————> Gói cước bạn sử dụng không có địa chỉ IP tĩnh
  • DHCP Enabled ………………….: No ——————> Gói cước bạn sử dụng có địa chỉ IP tĩnh

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *