Sửa lỗi “CAD 2013 mới cài mở lên tắt”

Bạn vào ổ C -> File -> Change Folder and Search Option -> View -> Show hidden file….. “hiện file ẩn” lên tìm tới mục Programdata , sau đó xóa  thư mục có tên “flexnet” . Khởi động lại là xong nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *