Thay đổi kích thước thanh taskbar windows 11

Bước 1. Nhấn Windows + R -> đánh vào Regedit

Bước 2: Truy cập đường dẫn như hình dưới

Bước 3: Tạo key TaskbarSi đặt giá trị 0 (nhỏ nhất), 1 (bình thường), 2 (lớn)

Bước 4: Refresh lại Window Explorer (Nhấn Ctrl + Shift + Esc -> click phải Windows Explorer chọn Restart)

Xong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *