Tô màu, đánh dấu ô trong excel

Bước 1. Chọn vùng cần làm nổi bậc

Bước 2. Vào mục Conditional Formating -> Highlight Cell Ruler -> Text that contains…

Bước 3. Nhập điều kiện vào

Vd: ô có chữ “c” thì bôi nền “màu đỏ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *